TR | EN
BİZİ TAKİP EDİN

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

BAYEGAN olarak sürdürülebilir kalkınmayı benimseyerek ve minimum bilgi beyan gerekliliklerinin ve mevzuat uyumluluğunun ötesine geçmeyi hedefleyerek çalışanlarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, ortaklarımıza ve topluma değer katmayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlik Çerçevemiz

BAYEGAN sürdürülebilirlik çerçevesi, aşağıdaki amaçlarla çevresel, sosyal ve yönetişim konularını ele alır:

Sürdürülebilirlik çerçevemiz

İklim değişikliği ile ilgili risklerin anlaşılması yoluyla değeri artırmak ve riski en aza indirmek,

Sürdürülebilirlik çerçevemiz

Müşterilerimiz ve tedarik zinciri için en iyi ticaret deneyimini sunmak,

Sürdürülebilirlik çerçevemiz

Sürdürülebilirlik çalışmalarında en iyi uygulama örneklerini hedeflemek,

Sürdürülebilirlik çerçevemiz

Çalışanlarımız ve ortaklarımız da dahil olmak üzere paydaşlarımızın sürdürülebilirlik savunucusu olmalarını desteklemek,

Sürdürülebilirlik çerçevemiz

Sürdürülebilirliği gerçek bir temel değer olarak benimseyen bir kültürü teşvik etmek.BAYEGAN’ın sürdürülebilirlik yaklaşımına aşağıdaki ilkeler rehberlik etmektedir:

Sürdürülebilirlik yaklaşımı

Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) hususlarını karar verme süreçlerine entegre etmek,

Sürdürülebilirlik yaklaşımı

Sosyal etkiyi kabul etmek ve şirketin faaliyet gösterdiği yerel toplulukları göz önünde bulundurmak.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı

Operasyonel verimliliği ve değerleri geliştirirken çevresel etkileri ele alarak çevre adına sorumlu bir şekilde hareket etmek,

Sürdürülebilirlik yaklaşımı

İnovasyon, tedarik zinciri ve müşterilerimiz genelinde en iyi uygulamaların paylaşılması yoluyla sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmek.

Sürdürülebilirlik yaklaşımımız kapsamında ve yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda, Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) odak alanları tanımlanmıştır.

Sosyal


- Çeşitlilik ve Kapsayıcılık
- İnsan Hakları Sağlık ve Güvenlik
- Paydaş Katılımı
- Toplumla Etkileşim

Çevre


- İklim Değişikliği
- Doğal Kaynaklar
- Kirlilik ve Atık

Yönetişim


- İş Ahlakı
- Şeffaflık ve Raporlama
- Tedarik Zinciri Yönetimi

Doğayı ve insan sağlığını gözetiyoruz

Faaliyetlerimizin doğa ve insan sağlığı üzerindeki etkinlerini yönetmek, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla global ve sektörel düzeyde en üst standartları benimsiyor ve uyguluyoruz.

Reach sertifikası logosu


REACH Uygunluk Belgesi
Düşük karbon ekonomisi hedefi için çalışıyoruz

Dünya düşük karbon ekonomisi hedefine doğru ilerlerken, BAYEGAN olarak kalite ve çevre politikamız ve uygulamalarımız “yenilikçi, üstün teknolojik altyapıya sahip, çevre dostu ve sürdürülebilir üretim; sorumlu ve sürdürülebilir tedarik süreçleri” üzerine kurulmuştur.

Ar-Ge çalışmalarımız akademi ve sanayi iş birliğinin gelişimine katkı sağlamayı hedeflerken disiplinler arası çalışma ile çevreci, yeşil odaklı yeni ürünlerin geliştirilmesine odaklanıyor.

Etik ve şeffaf çalışmayı taahhüt ediyoruz

Uzun soluklu ve güçlü iş birliklerimizin karşılıklı güvene dayandığına inanıyoruz.

BAYEGAN olarak etik, şeffaf, insan sağlığı ve çevreyi gözeten çalışma prensiplerini ve süreçlerini uyguluyoruz.